Biểu hiện của sự thoải mái

Tất cả những thành công trong mọi hoàn cảnh hay mốc thời gian đi qua có hình ảnh là sinh động hơn lời nói hoạc hơn một đoạn nhật ký.

Góc nhìn của nhà văn khác với góc nhìn của doanh nhân. Đó đó có thể tôi là nhà kinh doanh cho nên với hình ảnh cho những ai đang làm kinh doanh sẽ có những idea rất tuyệt.

Sản phẩm: Bài liên quan: Bài xem nhiều:
Liên hệ